Blog ini membicarakan soal buku, bahasa dan dunia penerbitan secara khusus. Ini sebagai dedikasi kecintaan saya terhadap buku dan ilmu. Semoga bermanfaat untuk semua. Dalam masa yang sama ia juga merangkumi kembara kerjaya dan persoalan kehidupan.

Bicara nurani
Dalam gelita persepsi
Jiwa pernah bersaksi
Hanya Allah, terpatri citra Ilahi
Hijrah menuju akal hakiki
Semoga kekal begitu, abadi.

Kosa kata ‘hijrah’ mengandungi hikmah yang besar, bahkan amat besar. Rahsianya besar sehingga kita sukar untuk menggali dan mengupas keseluruhannya kemudian mengaplikasi dalam hidup sehari-hari. Walaupun demikian, kita diberi akal. Justeru sama-sama kita gunakan sebaiknya.

Kosa kata ini mula digunakan secara meluas semenjak berlakunya hijrah Nabi Muhammad (SAW) dari Makkah ke Madinah. Hijrah berasal daripada kata kerja hajara yang bermaksud meninggalkan, memutuskan atau keluar dari sebuah negeri ke negeri yang lain. Perkataan bahasa Arab ini secara fizikalnya bermaksud meninggalkan suatu tempat untuk menuju ke tempat lain. Hijrah Rasulullah (SAW) bersama Sahabat Abu Bakar as-Siddiq adalah suatu perintah agung Allah.

Makna hijrah seeloknya selalu hidup dalam diri kita. Peristiwa perjalanan Rasulullah (SAW) itu mesti dijadikan pengajaran dalam setiap usaha kita mentransformasikan setiap jejak, baik mengubah nasib atau menjadi lebih baik. Kita sebagai manusia, apatah lagi umat Islam, wajib melihat penghijrahan Nabi besar itu sebagai ibrah yang direnung dan diamalkan.

Perintah hijrah Rasulullah (SAW) dan para Sahabat sebelumnya ialah perintah Allah, bukan dibuat secara suka-suka. Dalam misi itu, Rasulullah (SAW) menerima banyak halangan. Andai Allah mahu, boleh sahaja Dia menerbangkan hamba-Nya itu ke Madinah atau memudahkannya. Namun tidak begitu. Allah mahu agar para Sahabat, Nabi Muhammad (SAW) dan Abu Bakar as-Siddiq berusaha gigih.

Rasulullah (SAW) berkata, “Tiada hijrah selepas al-Fath (Pembukaan Mekah), tetapi jihad dan niat. Dan apabila kamu dikerah untuk pergi berjuang, maka segeralah menyahutnya!” (Hadis riwayat Bukhari dan Muslim)

Maksud hijrah dalam hadis di atas ialah berpindah dari Makkah ke Madinah dan bebasnya Makkah dari orang-orang Musyrik yang tidak beriman. Justeru peristiwa itu sudah berlaku, maka umat Islam tidak lagi dituntut supaya meninggalkan Makkah dan berhijrah ke Madinah. Dua-dua bandar itu sudah menjadi Islam.

*** Insya-Allah, ikhlas dari hamba yang daif di sisi Allah, Web Sutera.


0 comments:

top