Blog ini membicarakan soal buku, bahasa dan dunia penerbitan secara khusus. Ini sebagai dedikasi kecintaan saya terhadap buku dan ilmu. Semoga bermanfaat untuk semua. Dalam masa yang sama ia juga merangkumi kembara kerjaya dan persoalan kehidupan.

Teman, letih berjihad melawan Iblis dan konco-konconya, bukan? Andai mati, itu syahid.

Aku tetap aku
Engkau pastinya engkau
Aku tidak akan jadi engkau
Engkau mustahil jadi aku.

Aku masih ada petunjuk hikmat

Sedang engkau sah-sah dilaknat
Nyah engkau, Iblis!

Hijrah Champion


Jatuh cinta? Hati-hati ...

Bicara soal cinta
Usah mamai dalam sedar yang lena
Cuba berpaling ke belakang sejeda
Fikir bahawa ada sebuah cinta
Rasul Allah sudah berceritera
Bahawa syurga sebermula manusia.

Nyah engkau, Iblis laknat!


Penat lelah membaca, mentaakul, mengisih dan menterjemahkan kisah menjadi novel bakal dituai. Tuan dan cikpuan sabar menunggunya, insya-Allah.

0 comments:

top