Blog ini membicarakan soal buku, bahasa dan dunia penerbitan secara khusus. Ini sebagai dedikasi kecintaan saya terhadap buku dan ilmu. Semoga bermanfaat untuk semua. Dalam masa yang sama ia juga merangkumi kembara kerjaya dan persoalan kehidupan.

Empat jenis racun dan empat penawar. Dunia itu racun, zuhud ubatnya; harta itu racun, zakat ubatnya; seluruh umur itu racun, taat ubatnya; seluruh tahun itu racun, Ramadan ubatnya.
... Dr. Tuah Iskandar

0 comments:

top