Blog ini membicarakan soal buku, bahasa dan dunia penerbitan secara khusus. Ini sebagai dedikasi kecintaan saya terhadap buku dan ilmu. Semoga bermanfaat untuk semua. Dalam masa yang sama ia juga merangkumi kembara kerjaya dan persoalan kehidupan.

Sering kita dengar orang tua dahulu lahirkan pepatah: ‘pemuda harapan bangsa, pemudi tiang negara’. Sebelum itu harus diambil juga pepatah ‘melentur buluh biar dari rebungnya’. Orang-orang Melayu dahulu melihat alam dalam membentuk kata-kata nasihat dari tamsil ibarat. Indah, insya-Allah.

Dalam usaha melentur itu, peranan ulama atau cerdik pandai menjadi penting. Lahirnya generasi penerus pejuang Islam demi kebaikan manusia sejagat dibentur oleh mereka yang ikhlas kerana Allah dan demi kelangsungan hidup sebelum mati.

Para pemuda yang ikhlas berjuang tidak mudah melatah dengan sebarang provokasi murahan. Mereka mentaakul dengan nasihat ulama yang setia bersama perjuangan Islam. Mereka bergerak dengan niat kerana Allah, demi tegakkan Islam yang janjikan pahala jihad yang suci di sisi Allah.

Kisah ini sangat penting untuk dijadikan rujukan dan ikutan kepada pemuda-pemudi kerana ia mengisahkan seorang pemuda yang berani kerana Allah hatta dipertaruhkan nyawa sekalipun justeru menyedari yang nyawa adalah pinjaman Allah. Ilmu yang benar akan memimpin kita kepada Allah, dan ini yang diajarkan oleh ahli ibadat sedangkan ilmu yang diajarkan oleh ahli sihir istana adalah batil semata-mata.

Tawakal dan berserahnya pemuda itu kepada Allah menyebabkan bukan sahaja dia seorang, malah keseluruhan rakyat negeri itu mendapat hidayah dan beriman kepada Tuhan Yang Esa. Kita dapat mengikuti kisah pemuda ini tertera dalam surah al-Buruj dan diterangkan dengan jelas oleh Nabi Muhammad (SAW) dalam hadis Baginda. Shuhaib bin Simaan Armi mengatakan bahawa Rasulullah (SAW) bercerita seperti di bawah dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Muslim dan Nasa’i.

Pada suatu masa dahulu ada seorang raja bangsa Yahudi yang mempunyai seorang ahli sihir. Apabila sudah tua, pada suatu ketika ahli sihir itu berkata kepada raja, “Kini saya mencapai usia tua dan mungkin telah dekat ajal saya. Justeru pohon tuanku kirim kepada saya seorang pemuda yang dapat saya ajarkan kepadanya ilmu sihir.”

Maka raja berusaha mencari seorang pemuda untuk mempelajari ilmu sihir itu, dan menemuinya. Pemuda itu diarahkan agar belajar dengan ahli sihir diraja.

Di tengah jalan di antara tempat ahli sihir dengan rumah pemuda itu ada tempat seorang pendita (ahli ibadah) yang mengajar agama. Pada suatu masa pemuda itu singgah di tempat pendita untuk mendengar pengajiannya. Pemuda itu tertarik dengan ajaran pendita itu sehingga jika dia terlambat datang kepada ahli sihir, maka dia akan dipukul, dan bila terlambat kembali ke rumahnya juga dia dipukul oleh ahli keluarganya. Justeru dia mengadu tentang kejadian itu kepada pendita.

Maka diajar oleh pendita, andai terlambat datang kepada ahli sihir, katakan, “Saya ditahan oleh ibu saya”, dan bila terlambat kembali ke rumah katakan, “Saya ditahan oleh ahli sihir.”

Beberapa lama kemudian, pada suatu hari ketika pemuda itu hendak pergi ke rumah pendita untuk belajar agama, secara mendadak di tengah jalan ada seekor binatang buas sehingga orang ramai tidak berani berjalan di tempat itu. Pemuda itu berkata, “Sekarang aku akan mengetahui yang mana lebih baik di sisi Allah, apakah ajaran pendita atau ajaran ahli sihir.”

Lalu dia mengambil sebutir batu dan berdoa, "Ya Allah! Andainya ajaran pendita itu lebih baik di sisi-Mu maka bunuhlah binatang itu supaya orang-orang dapat lalu lalang di tempat ini.”

Lalu dilemparkan batu itu, dan langsung terbunuh binatang yang menjadi penghalang. Orang ramai gembira kerana telah dapat melalui kembali jalan itu.

Justeru dia memberitahu kejadian itu kepada pendita. Pendita itu berkata, “Kamu kini memperoleh pesan dari saya, dan kamu akan diuji. Jika diuji jangan sampai menyebut nama saya.”

Takdir tentukan yang kemudiannya pemuda itu dapat menyembuhkan orang buta dan sopak, dan berbagai macam penyakit yang berat-berat pada semua orang. Namanya terkenal.

Ada seorang pembesar dalam majlis diraja raja Yahudi, dan dia buta kerana sakit mata. Ketika dia mendengar berita ada seorang pemuda dapat menyembuhkan pelbagai macam penyakit, maka dia segera pergi kepada pemuda itu sambil membawa hadiah yang banyak.

Pembesar istana itu berkata, “Sembuhkan saya, dan saya sanggup berikan kepadamu apa saja yang kamu suka.”

Pemuda itu menjawab, “Saya tidak dapat menyembuhkan seseorang pun sedang yang menyembuhkan hanya Allah Azza wa Jalla. Sekiranya tuan mahu beriman kepada Allah, maka saya akan berdoa semoga Allah sembuhkan sakit tuan.”

Pada masa itu juga pembesar itu beriman kepada Allah dan didoakan oleh pemuda itu. Seketika itu juga pembesar itu sembuh dengan izin Allah. Kemudian pembesar itu kembali ke majlis raja sebagaimana biasanya.

Raja bertanya, "Hai Fulan! Siapakah yang menyembuhkan mata kamu?”

Pembesar itu menjawab, "Rabb, Tuhan saya."

“Beta?”

"Bukan! Tuhan saya dan Tuhan tuanku, yakni Allah.”

Raja Yahudi itu menjadi marah dan bertanya garang, "Apakah kamu mempunyai Tuhan selain beta?”

Dengan berani pembesar itu menjawab, "Benar, tuanku! Tuhan saya dan Tuhan tuanku ialah Allah.”

Maka diseksa oleh raja seberat-beratnya sehingga terpaksa pembesar itu memberitahu raja akan pemuda yang mendoakannya agar sembuh.

Sebaik mendengar khabar itu, raja segera memanggil pemuda itu menghadapnya di istana. Raja berkata, "Duhai anak muda! Sungguh hebat sihirmu sehingga dapat menyebuhkan orang buta, sopak dan berbagai macam penyakit!”

Pemuda itu menjawab, “Sesungguhnya saya tidak dapat menyembuhkan sesiapa pun. Hanya semata-mata Allah Azza wa Jalla.”

"Adakah beta?”

“Tidak!”

"Adakah kamu ada Tuhan lain selain beta?"

"Ya, Tuhan saya dan Tuhan tuanku hanya Allah.”

Maka pemuda itu ditangkap dan diseksa dengan seksaan yang berat. Kemudian akibat tidak tertahan dan dipaksa secara kejam, pemuda itu memberitahu raja perihal pendita yang mengajar agama Tuhan Yang Esa, yang turut didengarnya.

Tidak berapa lama kemudian tentera raja menangkap orang alim itu dan dibawa ke istana. Dia dipaksa untuk meninggalkan agama tauhid Tuhan Yang Esa, tetapi pendita tetap bertahan dan tidak mahu beralih agama. Akibatnya sang algojo, dengan arahan raja, mengergaji pendita dari kepala sehingga terbelah dua badannya. Maka dia pun syahid dalam imannya kepada Allah.

Kemudian raja masih menyuruh pemuda itu tinggalkan agama tauhid yang dianutinya, namun dia tetap enggan. Raja sangat murka, justeru keluar perintah agar dia diheret ke puncak gunung. Ketika berada di puncak gunung itu, arahan raja dibaca, yakni kata dua sama ada masih tetap dalam agama Allah atau dilempar ke bawah. Pemuda berani itu tetap teguh dengan imannya, tidak mahu mengikut titah perintah raja zalim itu.

Pemuda itu berdoa, “Allahumma ikfinihim bimaa syi'ta (Ya Allah! Selesaikanlah urusan mereka ini dengan aku mengikut kehendak-Mu).”

Tiba-tiba gunung itu bergoncang sehingga mereka yang berada di situ jatuh dari atas gunung dan mati semuanya. Pemuda itu selamat, dan bersegera kembali menemui raja di istana.

Melihat kehadiran pemuda itu tanpa orang-orang atau tentera suruhannya, raja bertanya, “Manakah orang-orang yang membawa kamu?”

Pemuda itu menjawab, "Allah yang menyelesaikan urusan mereka.”

Lalu pemuda itu diperintah untuk dibawa ke laut dan kemudian menaiki perahu. Apabila sampai di tengah laut ditanyakan padanya jika dia mahu mengubah kepercayaannya. Sekiranya masih berdegil, dia akan dilemparkan ke dalam laut.

Pemuda itu berdoa, "Allahumma ikfinihim bimaa syi'ta.”

Sejurus itu juga, semua tentera yang membawanya ke tengah laut mati tenggelam. Pemuda itu segera kembali menghadap raja Israel (Yahudi) itu.

Sang raja hairan justeru pemuda itu masih hidup. Dia bertanya, “Bagaimana keadaan orang-orang yang membawa kamu?"

Pemuda itu menjawab sekali lagi, "Allah yang menyelesaikan mereka.” Kemudian dia menyambung, “Tuanku tidak akan dapat membunuh saya, kecuali jika tuanku menurut apa yang saya beritahu.”

“Apakah perintah kamu?”

“Tuanku kumpulkan semua orang di suatu lapangan, lalu tuanku gantung saya di atas tiang. Kemudian tuanku ambil anak panah milik saya ini dan letakkan di busurnya, kemudian bacalah ‘Bismillahi Rabbil ghulam (Dengan nama Allah Tuhan pemuda ini). Selepas itu tuanku lepaskan anak panah itu, maka dengan itu tuanku dapat membunuh saya.”

Maka semua usul pemuda itu dilaksanakan oleh raja. Ketika anak panah mengenai pelipis pemuda itu, tatkala darah mengalir laju, dia mengusap dengan tangannya dan meninggal dunia.

Semua orang atau rakyat yang melihatnya berkata, “Kami beriman kepada Tuhannya pemuda itu.”

Sesudah itu datang orang memberitahu raja bahawa semua rakyat telah beriman kepada Tuhan pemuda itu, yakni Allah. Sang raja semakin kecewa dan murkanya semakin menggelegak.

Justeru sang raja memerintah tentera agar di setiap jalan digali parit dan dinyalakan api. Raja bertitah, “Siapa yang tidak mahu keluar dari keyakinannya, bakarlah hidup-hidup dalam parit itu.”

Justeru berbaris-baris rakyat dan mereka didorong secara paksa masuk ke dalam parit berapi itu. Mereka tetap teguh percaya kepada agama Allah yang dianuti oleh pemuda itu.

Tentera sang raja tanpa belas kasihan terus melaksanakan arahan raja itu. Sampai akhirnya diseretlah seorang wanita yang sedang menggendong bayinya. Imannya teguh dan sanggup mati, tetapi wanita itu mundur  sebaik melihat api yang bernyala-nyala justeru kasihan dengan anak kecil yang digendongnya.


Alih-alih bayi itu berkata kepada ibunya, "Wahai bonda! Bersabarlah, kerana sesungguhnya bonda di atas al-haq.”

“Demi langit yang mempunyai tempat-tempat peredaran bintang-bintang; Dan hari (pembalasan) yang dijanjikan; Dan makhluk-makhluk yang hadir menyaksikan hari itu, serta segala keadaan yang disaksikan.

“Celakalah kaum yang menggali parit, api yang penuh dengan bahan bakaran. (Mereka dilaknat) ketika mereka duduk di kelilingnya. Sambil mereka melihat apa yang mereka lakukan kepada orang-orang yang beriman.

“Dan mereka tidak marah dan menyeksakan orang-orang yang beriman itu melainkan kerana orang-orang itu beriman kepada Allah Yang Maha Kuasa, lagi Maha Terpuji! Tuhan yang menguasai segala alam langit dan bumi. Dan (ingatlah), Allah sentiasa menyaksikan tiap-tiap sesuatu.

“Sesungguhnya orang-orang yang menimpakan bencana untuk memesongkan orang-orang lelaki yang beriman dan orang-orang perempuan yang beriman, kemudian mereka tidak bertaubat, maka mereka akan beroleh azab neraka Jahannam (kerana perbuatan buruk itu), dan mereka akan beroleh lagi azab api yang kuat membakar (kerana mereka tidak bertaubat). (Al-Buruj 85: 1 – 10)

Teguhnya iman pemuda itu akhirnya diserap oleh semua rakyat negeri sang raja Bani Israel yang kejam itu. Mereka sanggup mati dalam pertahankan kepercayaan kepada keEsaan Allah, biarpun dibakar di dalam parit berapi.

Ada maklumat yang mengatakan jumlah rakyat raja Israel yang dibakar itu sekitar 20 ribu orang. Ashabul ukhdud ini adalah kisah kumpulan Muslim penganut agama Tuhan Yang Esa yang dibawa oleh Nabi Isa sebelum era Nabi Muhammad (SAW) di Najran, rajanya ialah Dzu Nuwas dari dinasti Himyar di Yaman sekitar abad kelima Masihi.

Sahabat Rasulullah (SAW), Ibnu Abbas berkata, “Kisah ini terjadi 70 tahun sebelum kelahiran Nabi Muhammad."

Pemuda dan ulama saling memerlukan.

0 comments:

top