Blog ini membicarakan soal buku, bahasa dan dunia penerbitan secara khusus. Ini sebagai dedikasi kecintaan saya terhadap buku dan ilmu. Semoga bermanfaat untuk semua. Dalam masa yang sama ia juga merangkumi kembara kerjaya dan persoalan kehidupan.

Allah menegaskan, “Orang-orang yang mereka seru itu, masing-masing mencari jalan mendampingkan diri kepada Tuhannya (dengan berbuat ibadat), sekalipun orang yang lebih dekat kepada Tuhannya, serta mereka pula mengharapkan rahmat-Nya dan gerun takut akan azab-Nya; sesungguhnya azab Tuhanmu itu, adalah (perkara yang semestinya) ditakuti." (Al-Israa' 17:57)

Sebagai hamba Allah, seperti mana yang dilaksanakan oleh Sultan Muhammad Al-Fateh dan ayahandanya Sultan Murad, kita disuruh mengharap hanya kepada Allah yang Maha Berkuasa.

Dalam sebuah buku, ulama terkenal Ibnu Qayyim al-Jauziyyah menulis, “Ada tiga sendi iman, yakni cinta, rasa takut dan berharap.”

Dalam Surah al-Kahfi, Allah memberitahu, "Katakanlah (wahai Muhammad), 'Sesungguhnya aku hanyalah seorang manusia seperti kamu, diwahyukan kepadaku bahawa Tuhan kamu hanyalah Tuhan Yang Satu; Oleh itu, sesiapa yang percaya dan berharap akan pertemuan dengan Tuhannya, hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh dan janganlah ia mempersekutukan sesiapapun dalam ibadatnya kepada Tuhannya'." (Al-Kahfi 18:100)

Dalam sebuah hadis Qudsi, Jabir melaporkan Rasulullah (SAW) berkata, “Allah SWT berfirman, ‘Aku berada pada persangkaan hamba-Ku kepada-Ku. Maka hendaklah dia membuat persangkaan kepada-Ku menurut kehendaknya’.” (Hadis riwayat Muslim)

Ibnu Qayyim al-Jauziyyah menulis, “Mengharap adalah langkah yang membawa hati kepada yang Maha Pengasih, yakni Allah. Ada yang berpendapat ‘mengharap’ bermaksud percaya terhadap kemurahan Allah. Perbezaan mengharap dengan berangan-angan ialah angan-angan disertai dengan kemalasan, pelakunya tidak bersungguh-sungguh dan tidak berusaha. Sebaliknya mengharap itu disertai dengan usaha dan tawakal.”

Ia adalah ciri-ciri dalam persediaan menuju matlamat baik, insya-Allah, bukan sekadar mengharap dan berdoa, bahkan digerakkan segala usaha badan serta material. Itu ciri berusaha dan bertawakal dalam meraih redha Allah semata-mata.

@@@@@@@

Dalam novel Konstantinopel: Kibaran Panji-panji AL-FATEH, penulis catatkan kata-kata seorang Khalifah yang berjiwa perwira:

“Kejatuhan Konstantinopel mampu melemahkan musuh. Kita sudah berjaya menawan Pulau Cyprus, Pulau Rhodes dan Pulau Arados. Justeru, laluan sudah terbuka untuk armada kita menuju ke kota Konstantinopel.” – Khalifah Muawiyah bin Abu Sufyan

Luahan kata dan cita beliau itu bukan setakat angan-angan kosong, malah dilestarikan dengan usaha perancangan dan gempuran, yang terakhir ialah bertawakal ke hadrat Allah. Walaupun usaha Khalifah pertama Daulah Umayyah itu gagal, namun ia gagal justeru belum dizinkan Allah yang Maha Merancang. Ia diambil iktibar oleh Sultan Muhammad Al-Fateh.

0 comments:


Photobucket
top